STRONA GŁÓWNA | ARTYKUŁY | ALBUM BUDOWY | ALBUM | FORUM | REDAKCJA | C K M K M

Jesteś w:   TnB   >   Album budowy linii   >   Jesienna, Rakowska, Limanowskiego

Aktualizacja:
9 września 2012

ul. Jesienna, ul. Rakowska, ul. Limanowskiego

Przed rozpoczęciem budowy


ul. Limanowskiego
23 października 2010


ul. Rakowska (wiadukt DK-1)
29 stycznia 2011


ul. Jesienna
29 stycznia 2011


Postępy prac...


przesuwanie osi jezdni - ul. Jesienna
10 lutego 2011


przesuwanie osi jezdni - ul. Jesienna
10 lutego 2011


przesuwanie osi jezdni - ul. Jesienna
10 lutego 2011


przesuwanie osi jezdni - ul. Jesienna
1 marca 2011


początek prac ziemnych - ul. Rakowska
3 marca 2011


początek prac ziemnych - ul. Rakowska
3 marca 2011


przesuwanie osi jezdni - ul. Jesienna
15 marca 2011


przebudowa infrastruktury podziemnej
15 marca 2011


rozbiórka budynku przedszkola
15 marca 2011


przebudowa ul. Jesiennej
6 kwietnia 2011


przebudowa ul. Jesiennej
6 kwietnia 2011


wytyczanie torowiska - ul. Jesienna
6 kwietnia 2011


budowa podtorza - ul. Jesienna
6 kwietnia 2011


budowa podtorza - ul. Jesienna
6 kwietnia 2011


teren przyszłej pętli "Stadion Raków"
6 kwietnia 2011


prace ziemne - ul. Jesienna
19 kwietnia 2011


budowa podtorza - ul. Jesienna
19 kwietnia 2011


budowa podtorza - ul. Jesienna
19 kwietnia 2011


budowa podtorza - ul. Jesienna
6 maja 2011


budowa podtorza - ul. Jesienna
6 maja 2011


budowa przystanku "Boh. Katynia"
6 maja 2011


budowa podtorza - ul. Jesienna
17 maja 2011


budowa podtorza - ul. Jesienna
17 maja 2011


budowa podtorza - ul. Jesienna
17 maja 2011


zrywanie nawierzchni - ul. Jesienna
30 maja 2011


zerwana nawierzchnia - ul. Jesienna
2 czerwca 2011


budowa podtorza - ul. Jesienna
2 czerwca 2011


gotowe podtorze - ul. Jesienna
12 czerwca 2011


budowa przystanku "Boh. Katynia"
12 czerwca 2011


teren przyszłej pętli "Stadion Raków"
12 czerwca 2011


budowa przystanku "Jesienna"
21 czerwca 2011


budowa przystanku "Jesienna - szkoła"
21 czerwca 2011


zrywanie nawierzchni - ul. Rakowska
21 czerwca 2011


budowa przystanku "Jesienna"
28 czerwca 2011


budowa przystanku "Jesienna"
28 czerwca 2011


ul. Jesienna
28 czerwca 2011


ul. Jesienna
28 czerwca 2011


budowa przystanku "Boh. Katynia"
28 czerwca 2011


ul. Rakowska / ul. Boh. Katynia
28 czerwca 2011


przystanek "Jesienna"
13 lipca 2011


przystanek "Jesienna"
13 lipca 2011


przejazd przez ul. Jesienną
13 lipca 2011


budowa przystanku "Jesienna - szkoła"
17 lipca 2011


budowa przystanku "Boh. Katynia"
17 lipca 2011


ul. Rakowska / ul. Boh. Katynia
17 lipca 2011


przystanek "Jesienna"
2 sierpnia 2011


przystanek "Jesienna"
2 sierpnia 2011


przystanek "Jesienna"
2 sierpnia 2011


budowa przystanku "Jesienna - szkoła"
11 sierpnia 2011


uszczelnianie szyn - ul Jesienna
11 sierpnia 2011


przystanek "Bohaterów Katynia"
11 sierpnia 2011


przejazd przez ul. Jesienną
15 sierpnia 2011


przystanek "Bohaterów Katynia"
15 sierpnia 2011


ul. Jesienna - montaż szyn
19 sierpnia 2011


ul. Jesienna - słup blokujący budowę
17 września 2011


przystanek "Jesienna - szkoła"
17 września 2011


przystanek "Jesienna"
17 września 2011


ul. Rakowska
5 października 2011


przystanek "Jesienna - szkoła"
5 października 2011


ul. Jesienna
5 października 2011


ul. Rakowska
28 października 2011


ul. Jesienna
28 października 2011


ul. Jesienna - przesunięty słup energ.
28 października 2011


pętla "Stadion Raków"
17 listopada 2011


ul. Rakowska
17 listopada 2011


ul. Rakowska
17 listopada 2011


Jesienna / Bohaterów Katynia
13 grudnia 2011


ul. Rakowska
13 grudnia 2011


ul. Rakowska
13 grudnia 2011


ul. Rakowska
13 grudnia 2011


ul. Rakowska
13 grudnia 2011


ul. Rakowska
13 grudnia 2011


ul. Rakowska
19 grudnia 2011


ul. Rakowska
19 grudnia 2011


ul. Rakowska
19 grudnia 2011


ul. Rakowska
19 grudnia 2011


ul. Rakowska (wiadukt DK-1)
19 grudnia 2011


ul. Rakowska
19 grudnia 2011


ul. Rakowska
11 lutego 2012


ul. Rakowska (wiadukt DK-1)
11 lutego 2012


pętla "Stadion Raków"
11 lutego 2012


ul. Rakowska /ul. Limanowskiego
16 marca 2012


ul. Limanowskiego
16 marca 2012


ul. Rakowska /ul. Limanowskiego
16 marca 2012


ul. Rakowska /ul. Limanowskiego
22 marca 2012


ul. Rakowska (wiadukt DK-1)
22 marca 2012


ul. Limanowskiego
22 marca 2012


ul. Rakowska
3 kwietnia 2012


ul. Rakowska (wiadukt DK-1)
3 kwietnia 2012


ul. Rakowska (wiadukt DK-1)
3 kwietnia 2012


ul. Rakowska /ul. Limanowskiego
3 kwietnia 2012


ul. Rakowska /ul. Limanowskiego
3 kwietnia 2012


ul. Limanowskiego
3 kwietnia 2012


ul. Jesienna - klejenie mat wygłusz.
4 kwietnia 2012


ul. Jesienna - klejenie mat wygłusz.
4 kwietnia 2012


ul. Jesienna - klejenie mat wygłusz.
4 kwietnia 2012


ul. Jesienna
10 kwietnia 2012


ul. Rakowska
10 kwietnia 2012


ul. Rakowska
10 kwietnia 2012


ul. Rakowska (wiadukt DK-1)
10 kwietnia 2012


ul. Limanowskiego
10 kwietnia 2012


pętla "Stadion Raków"
10 kwietnia 2012


ul. Jesienna
17 kwietnia 2012


ul. Jesienna
17 kwietnia 2012


ul. Jesienna
17 kwietnia 2012


przystanek "Rakowska"
17 kwietnia 2012


przystanek "Rakowska"
17 kwietnia 2012


ul. Rakowska /ul. Limanowskiego
17 kwietnia 2012


przystanek "Żarecka"
17 kwietnia 2012


ul. Limanowskiego
17 kwietnia 2012


ul. Limanowskiego
17 kwietnia 2012


przystanek "Rakowska"
22 kwietnia 2012


przystanek "Żarecka"
22 kwietnia 2012


ul. Limanowskiego
22 kwietnia 2012


ul. Rakowska
6 maja 2012


ul. Rakowska /ul. Limanowskiego
6 maja 2012


ul. Limanowskiego
6 maja 2012


przystanek "Boh. Katynia"
10 maja 2012


ul. Rakowska (wiadukt DK-1)
10 maja 2012


ul. Rakowska (wiadukt DK-1)
10 maja 2012


pętla "Stadion Raków"
10 maja 2012


pętla "Stadion Raków"
10 maja 2012


pętla "Stadion Raków"
10 maja 2012


ul. Limanowskiego
16 maja 2012


ul. Limanowskiego
16 maja 2012


pętla "Stadion Raków"
16 maja 2012


ul. Limanowskiego
18 maja 2012


ul. Limanowskiego
18 maja 2012


pętla "Stadion Raków"
18 maja 2012


ul. Jesienna
27 maja 2012


podstacja zasilająca
27 maja 2012


ul. Rakowska (wiadukt DK-1)
27 maja 2012


pętla "Stadion Raków"
27 maja 2012


pętla "Stadion Raków"
27 maja 2012


pętla "Stadion Raków"
27 maja 2012


ul. Rakowska
6 czerwca 2012


ul. Rakowska - montaż dylatacji
6 czerwca 2012


przystanek "Rakowska"
6 czerwca 2012


ul. Rakowska (wiadukt DK-1)
6 czerwca 2012


ul. Rakowska (wiadukt DK-1)
6 czerwca 2012


ul. Rakowska /ul. Limanowskiego
6 czerwca 2012


ul. Rakowska (wiadukt DK-1)
17 czerwca 2012


ul. Limanowskiego
17 czerwca 2012


ul. Limanowskiego
17 czerwca 2012


ul. Rakowska
22 czerwca 2012


ul. Rakowska (wiadukt DK-1)
22 czerwca 2012


ul. Rakowska /ul. Limanowskiego
22 czerwca 2012


Jazda próbna - ul. Jesienna
4 lipca 2012


Jazda próbna - ul. Jesienna
4 lipca 2012


Jazda próbna - ul. Jesienna
4 lipca 2012


Jazda próbna - przyst. "Boh. Katynia"
4 lipca 2012


Jazda próbna - przyst. "Boh. Katynia"
4 lipca 2012


Jazda próbna - przyst. "Boh. Katynia"
4 lipca 2012


przystanek "Boh. Katynia"
7 lipca 2012


przystanek "Żarecka"
7 lipca 2012


pętla "Stadion Raków"
7 lipca 2012


przystanek "Boh. Katynia"
22 lipca 2012


przystanek "Rakowska"
22 lipca 2012


przystanek "Żarecka"
22 lipca 2012


przystanek "Boh. Katynia"
24 lipca 2012


ul. Rakowska /ul. Limanowskiego
24 lipca 2012


ul. Rakowska (wiadukt DK-1)
24 lipca 2012


Próbna eksploatacja


Jazda próbna - przyst. "Jesienna"
3 sierpnia 2012


Jazda próbna - p. "Jesienna - szkoła"
3 sierpnia 2012


Jazda próbna - p. "Jesienna - szkoła"
3 sierpnia 2012


Jazda próbna - ul. Jesienna
3 sierpnia 2012


Jazda próbna - ul. Rakowska
3 sierpnia 2012


Jazda próbna - ul. Rakowska
3 sierpnia 2012


Jazda próbna - pętla "Stadion Raków"
3 sierpnia 2012


Jazda próbna - przyst. "Żarecka"
3 sierpnia 2012


Jazda próbna - przyst. "Boh. Katynia"
3 sierpnia 2012


Jazda próbna - przyst. "Jesienna"
1 września 2012


Jazda próbna - przyst. "Boh. Katynia"
1 września 2012


Jazda próbna - przyst. "Rakowska"
1 września 2012


Uruchomienie linii


pętla "Stadion Raków"
3 września 2012


ul. Limanowskiego
3 września 2012


ul. Limanowskiego
3 września 2012


przyst. "Boh. Katynia" - wagon 4N1
9 września 2012


przyst. "Boh. Katynia" - wagon 4N1
9 września 2012


pętla "Stadion Raków" - wagon 102Na
9 września 2012

Dnia 9 września 2012 nastąpiło oficjalne otwarcie linii tramwajowej na Błeszno.

Powrót do Albumu


Zobacz także:

- Galeria fotografii Piotra Radolińskiego [CKMKM] na Picasa Web Albums

stat4u