STRONA GŁÓWNA | ARTYKUŁY | ALBUM BUDOWY | ALBUM | FORUM | REDKACJA | C K M K M

CKMKM, 7-go października 2006r

GAJOWA LEPSZA OD JAGIELLOŃSKIEJ

kliknij,

Planując budowę TnB Urząd Miasta zaproponował położenie torów ul. Gajową (za PZU). Chciał, by nowa linia lepiej, niż dziś autobusy obsłużyła osiedle w rejonie ul. Lechonia i Brzozowej. Rozwiązanie to okazało się dla części mieszkańców szokujące, gdyż nie wyobrażali sobie torów wbudowanych w wąską jezdnię. Prezydent miasta Tadeusz Wrona rozpisał więc ankietę, dając do wyboru trzy kolejne warianty przebiegu trasy. Zaś CKMKM rozpoczął kampanię na rzecz tramwaju na Gajowej, uznając to rozwiązanie za najwłaściwsze, zgodne z europejskimi trendami. Koloportowaliśmy ulotki, drukowaliśmy plakaty...

Nasze argumenty - które konsekwentnie podtrzymujemy do dziś - nie przyniosły niestety rezultatów. I choć w sondażu internetowym na stronie promującej TnB zwyciężyła Gajowa (60 proc. głosów - mamy nadzieję, iż dzięki przedstawionym tu solidnym argumentom), to w miejskiej ankiecie otrzymała ona tylko 10-procentowe poparcie. 60 proc. opowiedziało się za tramwajem na ul. Jagiellońskiej i ten wariant miasto przyjęło do realizacji.

Wszystkie nasze teksty poruszające problem puszczenia torów ul. Gajową znajdą państwo w dziale "Artykuły" (uszeregowanym chronologicznie). Polecamy zwłaszcza artykuł "Gajowa to nie eksperyment", opisujący zmianę w filozofii projektowania linii tramwajowych w Europie Zachodniej, jaka dokonała się w ostatnich 20 latach.