STRONA GŁÓWNA | ARTYKUŁY | ALBUM BUDOWY | ALBUM | FORUM | REDKACJA | C K M K M

Tomasz Haładyj, 22-go lutego 2008r

Przetarg na podstację trakcyjną

Zasilanie energetyczne linii tramwajowej na Błeszno oraz podstację trakcyjną zaprojektuje Katowickie Przedsiębiorstwo Inżynierskie "System". Przetarg został rozstrzygnięty w styczniu. Wartość kontraktu: 249 tys. zł.

Podstacja zostanie ulokowana na północno-wschodnim narożniku skrzyżowania ulic Bohaterów Katania i Rakowskiej, w miejscu, gdzie pierwotnie planowano pętlę rezerwową. Zrezygnowano z niej, choć oba obiekty nie kolidowałyby ze sobą (podstacja w formie kontenera mogła by być ulokowana wewnątrz pętli).

Ta sama firma "System" projektuje całą linię tramwajową. Część uwag, zgłoszonych przez Częstochowski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej do wstępnej koncepcji, zostało uwzględnionych. M.in. konieczność instalacji sygnalizacji świetlnej na dojściu do przystanku na ul. Jagiellońskiej przy Kasztanowej czy sposób organizacji przystanków na skrzyżowaniu ul. Orkana z al. 11 Listopada.

Niestety, nie zmieniło się podejście miasta w sprawie placu przy estakadzie. Naszym zdaniem miejsce to powinno zostać kompleksowo przebudowane, by poprawić kulejącą już w tej chwili organizację ruchu. Niemniej ważne ze społecznego punktu widzenia byłoby wytworzenie przestrzeni publicznej, którą roboczo nazwać można Rynkiem Rakowskim. Skrzyżowanie jest bowiem najważniejszym miejscem w dzielnicach południowych i powinno być zagospodarowane w sposób reprezentacyjny. Tramwaj winien nieść nową jakość nie tylko w komunikacji ale i w jakości przestrzeni. Sugerowaliśmy, by inwestycję przeprowadzić z pieniędzy zaoszczędzonych przez skrócenie projektowanej trasy do zbiegu ul. Jesiennej z Bohaterów Katynia (dalszy odcinek nie będzie się cieszył zainteresowaniem podróżnych, gdyż trasa tramwaju biegnie naokoło w stosunku do autobusowych). Nasze argumenty nie zostały jednak przyjęte.

Tomasz Haładyj