Tramwaj na Błeszno

STRONA GŁÓWNA | ARTYKUŁY | ALBUM BUDOWY | ALBUM | FORUM | REDAKCJA | C K M K M

Jesteś w:   ARTYKUŁY   >   Dżingla nie wybrano

Dominik Wójcik, 6 czerwca 2012

Dżingla nie wybrano

Komisja konkursowa powołana do wybrania zwycięskiej propozycji dżingla do tramwaju Twist na obradach w dniu 5 czerwca 2012r, po wysłuchaniu wszystkich propozycji... nie rozstrzygnęła konkursu

Nadesłane propozycje były różne. Wiele z nich trwało całe 3 sekundy, ale ich melodyjność w ogóle nie nawiązywała do tematyki twista. Wiele propozycji mimo miłego brzmienia nie wyróżniałaby się z tła dźwiękowego tramwaju zapełnionego pasażerami, a zastosowany czas odtwarzania stanowiłby uciążliwość. Podane w wymogach konkursu trzy sekundy wynikały ze specyfikacji technicznej systemu elektronicznej dźwiękowej informacji pasażerskiej, jednak pełne ich wykorzystanie przez autorów propozycji okazało się błędnym posunięciem. Wiele propozycji było spokojnych, przeciągłych, nie zwróciłoby uwagi pasażera na potencjalnie poprzedzany komunikat.

Zdaniem komisji, propozycje powinny spełnić następujące warunki:
- nawiązanie do tematyki muzycznej tańca twist tożsamej z nazwą handlową tramwaju;
- dźwięk powinien być krótki, możliwy do szybkiego odtworzenia przed komunikatem, przeważnie przed nazwą obsługiwanego właśnie przystanku;
- dźwięk powinien być wyraźny, wyrywający pasażera z zamyślenia lub zapomnienia i zwracający jego uwagę na poprzedzany komunikat;
- dźwięk powinien wyróżniać się z tła dźwiękowego, na które składają się odgłosy pracujących mechanizmów tramwaju oraz rozmów tłumy pasażerów w godzinach szczytu.

Żadna z nadesłanych propozycji nie spełniła powyższych oczekiwań. Przez wzgląd na zamiar odtwarzania zwycięskiego dżingla w tramwajach Twist, komisja postanowiła nie dokonywać wyboru pozostawiając konkurs bez rozstrzygnięcia. MPK nadal oczekuje na nowe propozycje.

Prezentujemy wskazówki Prezesa MPK dotyczące oczekiwanego utworu:

"Wystarczy posłuchać kilka pierwszych dźwięków utworów muzycznych "Pretty woman" Roy'a Orbison'a, "Satisfaction" zespołu The Rolling Stones, "Twist and Shout" zespołu The Beatles czy "Let's twist again" Chybby'ego Checker'a, aby rozpoznać utwór".
Takie są oczekiwania dotyczące potencjalnego zwycięskiego dżingla - ma być charakterystyczny.

W skład komisji wchodzili: delegat CKMKM, członek Zarządu MPK i pracownik MPK.

Komisja zachęca do nadsyłania nowych propozycji. O ile sama nagroda może nie wydawać się atrakcyjna, o tyle jednak perspektywa słuchania swojego utworu w tramwajach Twist i świadomość faktu słuchania dżingla przez tysiące pasażerów powinna być wystarczająco motywująca dla osób, które chcą mieć własny wkład w życie miasta.


Przykłady utworów muzycznych o tematyce tańca twist:

Chuck Berry - Sweet litle rock & roller


Chubby Chcecker - Let's twist again


The Beatles - Twist & shout