Tramwaj na Błeszno

STRONA GŁÓWNA | ARTYKUŁY | ALBUM BUDOWY | ALBUM | FORUM | REDKACJA | C K M K M

Jesteś w:   ARTYKUŁY   >   PODAJ TYTUŁ

Dominik Wójcik, dn. 15-go lutego 2010r

Miasto szuka inżyniera projektu

Na stronie BIP opublikowano ogłoszenie o zamówieniu usługi pod nazwą Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn.: Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest tutaj. Jako zadania przyszłego inżyniera określa się:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn.: Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno, tj. kompleksowa obsługa finansowa i techniczna zadania inwestycyjnego wraz z rozliczeniem środków przeznaczonych na jego realizację obejmująca w szczególności:

a) nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, prowadzony przez ustanowionych inspektorów nadzoru budowlanego we wszystkich wymaganych prawem branżach dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego,

b) opracowanie dla wykonawcy robót, przy udziale zamawiającego (inwestora), wytycznych do etapowania i organizacji ruchu oraz harmonogramu realizacji robót. Termin wykonania harmonogramu - jeden miesiąc od daty podpisania umowy,

c) udział w opracowaniu szczegółowych projektów organizacji ruchu na czas budowy,

d) wykonywanie w imieniu zamawiającego (inwestora) wszelkich czynności związanych z promocją projektu zgodnie z dokumentem pn.: Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji,

e) nadzór finansowy i prowadzenie pełnej sprawozdawczości oraz rozliczeń środków własnych zamawiającego (inwestora) oraz środków pozyskanych na realizację inwestycji przez zamawiającego (inwestora), tj. środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Żródło: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Gminy na prawach powiatu Częstochowy


Zobacz także:

Dyskusja o nowej linii

Polecamy:

Książka "Opowieść o częstochowskich tramwajach"