Tramwaj na Błeszno

STRONA GŁÓWNA | ARTYKUŁY | ALBUM BUDOWY | ALBUM | FORUM | REDKACJA | C K M K M

Jesteś w:   ARTYKUŁY   >   Nowa postać Węzła Estakada

Dominik Wójcik, dn. 14. lipca 2010r

Węzeł ESTAKADA
nowa postać

Po interwencji CKMKM polegającej na przedłożeniu 12-stronicowego opracowania problematyki ruchu pieszych w rejonie węzła przy estakadzie, 14. lipca 2010r w częstochowskim Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli: CKMKM, Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych UM, Koordynatora prac nad rozbudową sieci, Miejskiego Inżyniera Ruchu i zespołu projektantów wykonawczych linii.

Spotkanie było efektem przedłożenia przez CKMKM opracowania, o którym można przeczytać TUTAJ. Poruszone w nim problemy były na tyle istotne, że Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych zdecydowała, że warto owo opracowanie przeanalizować. Przypominamy, były to problemy:
- mnogości przejść dla pieszych z nowych przystanków w rejon ul.Jagiellońskiej;
- braku bezpośredniego przejścia dla pieszych z Al.Niepodległości w rejon CH Jagiellończycy;
- braku przystanków na samym początku Al.Pokoju.

Spotkanie odbywało się w związku z postulatem pierwszym. W dotychczasowym projekcie pieszy wysiadający z tramwaju na Al.Niepodległości musiał:
- przejść przez tory na istniejący chodnik w kierunku wieżowca;
- przejść chodnikiem w kierunku istniejącego łuku;
- przejść przez tory na wysokości dzisiejszych przystanków w połowie łuku;
- przejść przez jezdnię stanowiącą prawoskręt z przedłużenia Al.Pokoju w Al.Niepodległości;
- przejść przez tory na istniejącej wysepce;
- przejść przez dwie jezdnie Al.Niepodległości.
Sytuację tą obrazuje poniższa ilustracja:

Ryc. nr 2 z opracowania
Przejścia w projekcie dotychczasowym

CKMKM w swoim opracowaniu postulował następujące rozwiązanie:

Ryc. nr 3 z opracowania
Przejścia w postaci postulowanej

Wg zespołu ekspertów, proponowane rozwiązanie nie było do przyjęcia z uwagi na maksymalne obciążenie skrzyżowania i w konsekwencji brak wolnych luk czasowych w cyklach świateł, które pozwoliłyby na wygospodarowanie możliwości przejścia przez Al.Niepodległości. Na sytuację tą składa się wlot i wylot Al.Niepodległości oraz prawoskręt od strony Al.Pokoju, który sterowany jest odrębnie od zespołu świateł dla wlotu, i wylotu Al.Niepodległości. Jednakże przygotowano rozwiązanie pośrednie.

Przejścia w postaci zaakceptowanej

Zespół projektantów opracował przejście umożliwiające pokonanie Al.Niepodległości w sposób następujący:
- z przystanku dojście do przejścia dla pieszych (tu także możliwość pokonania torowiska i dojście w rejon wieżowca);
- przejście przez "prawoskręt Al.Pokoju - Al.Niepodległości";
- przejście przez dwie jezdnie Al.Niepodległości za jednym razem.

Poruszono także kwestię kolizji przejścia dla pieszych przez torowisko z iglicami rozjazdu. Pomimo postulatu CKMKM i wskazania istniejących tego typu rozwiązań, nie nastąpi zestawienie w jednym miejscu tych elementów z uwagi na sztukę inżynieryjną, którą można sparafrazować następująco: "Jeśli można tego nie robić, to tego się nie robi".

W imieniu CKMKM zaakceptowałem projekt, wobec czego zostanie on skierowany do realizacji.

Przejście z Al.Niepodległości w kier. CH Jagiellończycy

Ryc. nr 12 z opracowania
Przejścia w rejon CH Jagiellończycy w postaci postulowanej

Kolejnym z postulatów CKMKM było wyznaczenie przejścia bezpośrednio z Al.Niepodległości do Al.11.Listopada w rejonie CH Jagiellończycy, tj. w poprzek ul.Jagiellońskiej. Miałoby się to wiązać z wytyczeniem przejścia przez obie szerokie jezdnie oraz skrócenie pasów ruchu w kierunku Al.Pokoju o długość około 1,5 do 2 pojazdów samochodowych. CKMKM przeprowadził nawet rekonesans na miejscu i wynika z niego, że w cyklu świateł znalazłoby się 15 sekund luzu dla pieszych. Inżynier Ruchu z MZDiT odpowiedział jednak, że pomimo realnej potrzeby rozwiązania tej trudnej sytuacji, nie ma w chwili obecnej możliwości technicznej i prawnej. Skrzyżowanie (a raczej zespół trzech skrzyżowań) pracuje na granicy przepustowości. Po drugie, na nitce w kierunku Al.Pokoju znajduje się tzw. pas przeplotu. Zgodnie z prawem minimalna jego długość wynosi 100 metrów, a tu całość mierzy mniej, nie może być więc mowy o jego dodatkowym skróceniu. Jednakże z uwagi na ogromną potrzebę wyznaczenia przejścia w tym miejscu, w przyszłości stanie tam kładka dla pieszych.

Przystanek na początku Alei Pokoju

Trzecim postulatem było wprowadzenie przystanku na początku Al.Pokoju. Wymusza to sytuacja, w której przesunięty w stronę miasta (z punktu widzenia pasażerów z Al.Pokoju oddalony) zostanie obecny przystanek "z łuku". Poza tym zastosowanie znajdzie tu standardowe już na świecie rozwiązanie stosowane dla dużych węzłów komunikacyjnych, gdzie przystanek znajduje się przed i za węzłem. Tak też stanie się w tym przypadku. Tramwaj jadący od strony miasta w kierunku Rakowa lub Kucelina, zatrzyma się przed węzłem na końcu Al.Niepodległości oraz za węzłem na początku Al.Pokoju. Podobnie tramwaj jadący na Błeszno zatrzyma się na końcu Al.Niepodległości i na początku ul.Jagiellońskiej. To typowe rozwiązanie, spotykane choćby w Warszawie, czy Krakowie. Budowa przystanku na początku Al.Pokoju nie jest częścią projektu rozbudowy sieci w dzielnicach Wrzosowiak, Błeszno, Raków, ale po pokonaniu formalności administracyjnych stanie się faktem.


Zobacz także:

Węzeł Estakada - dosrzegliśmy błędy, sugerujemy rozwiązanie

Dyskusja na ten temat
Forum o nowej linii

Polecamy:

Książka "Opowieść o częstochowskich tramwajach"