Tramwaj na Błeszno

STRONA GŁÓWNA | ARTYKUŁY | ALBUM BUDOWY | ALBUM | FORUM | REDAKCJA | C K M K M

Jesteś w:   ARTYKUŁY   >   Technologia szyny "pływajcej"

Piotr Radoliński, Piotr Pyrkosz, dn. 2 kwietnia 2011r

Szyna "pływająca"

Technologia tzw. szyny "pływającej" zastosowana została przy budowie torowiska w ul. Orkana oraz w miejscach, gdzie tory tramwajowe przecinają jezdnie. Poniżej przedstawiamy skrócony opis procesu technologicznego:

1. Oczyszczenie szyny przed ułożeniem jej w komorach szynowych (rowki w płycie);

2. Gruntowanie szyny środkami chemicznymi (primery), których zadaniem jest zwiększenie przyczepności masy zalewowej;

3. Wklejanie bloczków betonowych celem zwiększenia masy oraz wypełnienia, aby zmniejszyć zużycie masy zalewowej;

4. Zagruntowanie komory szynowej w tym samym celu co gruntowanie szyny;

5. Ułożenie wstęgi gumowej na dnie komory szynowej;

6. Wstawienie szyn do komór szynowych, wypoziomowanie, ustawienie rozstawu i zalanie masami zalewowymi;

W przeciwieństwie do Wrocławia, czy Krakowa u nas masy zalewowe nie są bitumiczne, lecz polimerowe i po związaniu warunki atmosferyczne nie mają wpływu na ich plastyczność (nie będą się "wylewały").


Zobacz także:

Zewnętrzna galeria zdjęć autorstwa Piotra Radolińskiego - Picasa Web Albums
Forum o nowej linii

Polecamy:

Książka "Opowieść o częstochowskich tramwajach"