Tramwaj na Błeszno

STRONA GŁÓWNA | ARTYKUŁY | ALBUM BUDOWY | ALBUM | FORUM | REDAKCJA | C K M K M

Jeste¶ w:   ARTYKUŁY   >   Raport z budowy linii, cz.45: 30 maja 2011r

Piotr Radoliński, dn. 30 maja 2011r

Raport z budowy linii, cz. 45
30 maja 2011r

Ruch na budowie dzi¶ nie jest duży. Główne prace prowadzono dzi¶ tylko w dwóch miejscach. Na ul. Orkana i ul. Jesiennej. Pogoda cały czas sprzyja budowlańcom, chociaż wysokie temperatury bywaj± uci±żliwe. Dzi¶ w południe temperatura sięgała 28 st. C.

- al. Niepodległo¶ci
Tutaj od dłuższego czasu nic się nie dzieje. Pomijaj±c oczywi¶cie teren skrzyżowania z ul. Jagiellońsk±.

- ul. Jagiellońska
Ulica jest dopuszczona do ruch, a konkretnie jej północna jezdnia (w kier. Tarnowskich Gór). Jeżeli chodzi o prace budowlane nie było tutaj dzi¶ specjalnego ruch, poza jakimi¶ drobnymi pracami przekładkowymi w okolicy parkingu przy "Sezamie". Sygnalizacja ¶wietlna funkcjonuje na skrzyżowaniu.

- ul. ¬ródlana
Ulica jest już przejezdna. Nie prowadzone s± tu żadne prace.

- ul. Orkana
To tutaj dzi¶ panowało największe nasilenie prac. Pracownicy TOR-KRAKu przygotowywali rowki w prefabrykatach do włożenia w nie szyn. Nadal czyszczono i zabezpieczano szyny tramwajowe. Prace te trwały na wysoko¶ci szkoły i skrzyżowania z ul. Rutkiewicz. Można powiedzieć, że odcinek torowiska od ko¶cioła do al. 11 Listopada jest już zrobiony na gotowo.

- al. 11 Listopada
Żadnych prac tutaj dzi¶ nie prowadzono.

- ul. Jesienna
W okolicy skrzyżowania torowiska z ul. Jesienna dzi¶ montowano instalację do sygnalizatorów. Na odcinku od "domku bez namiociku" do ul. Boh. Katynia zrywano star± nawierzchnię asfaltow±. W okolicy bloku (Boh. Katynia 52) prowadzono wykopy pod koryto torowiska. Przy skrzyżowaniu z ul. Bohaterów Katynia prowadzono prace przekładkowe infrastruktury podziemnej.

- ul. Rakowska
Tu prace cały czas trwaj± przy budowie podstacji transformatorowej, przy skrzyżowaniu z ul. Bohaterów Katynia. Na pozostałym odcinku ul. Rakowskiej nie prowadzono żadnych prac.

- ul. Limanowskiego
Podobnie jak na ul. Rakowskiej tak i tu panował tutaj całkowity spokój, nie prowadzono żadnych prac. Jedynie dało się zauważyć ekipy pracuj±ce przy usuwaniu drzew - wysadzaniu i przewożeniu ich wraz z korzeniami w inne miejsca w Częstochowie.

Zobacz zdjęcia z raportu budowy

To tyle na dzi¶ z terenu budowy „TnB”. – Kolejny raport w przyszłym tygodniu!


Zobacz także:

Zewnętrzna galeria zdjęć autorstwa Piotra Radolińskiego - Picasa Web Albums
Dyskusja na ten temat
Forum o nowej linii

Polecamy:

Ksi±żka "Opowie¶ć o częstochowskich tramwajach"