Tramwaj na Błeszno

STRONA GŁÓWNA | ARTYKUŁY | ALBUM BUDOWY | ALBUM | FORUM | REDAKCJA | C K M K M

Jesteś w:   ARTYKUŁY   >   Żądamy priorytetu dla tramwaju na Wrzosowiaku

Dominik Wójcik, 8 października 2012

Żądamy priorytetu dla tramwaju na Wrzosowiaku

Mimo wprowadzonych po otwarciu "Tramwaju na Błeszno" modyfikacji pracy sygnalizacji świetlnej, nadal pozostawia ona wiele do życzenia. Skutkuje to spowolnieniem ruchu tramwajów, a w efekcie nie osiągnięciem do dziś wskaźnika czasu jazdy zapisanego we wniosku o dofinansowanie unijne. Zaniepokojony tą sytuacją Częstochowski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej sporządził analizę problemu wraz z propozycjami zmian. Mamy nadzieję, iż nasze sugestie pomogą MZDiT znaleźć satysfakcjonujące rozwiązania.

Zestawienie wszystkich sygnalizacji przedstawiamy poniżej, jednak w tym miejscu chcemy zwrócić uwagę na szczególny przypadek, jakim jest przystanek "Orkana - szkoła". Tramwaje tracą tu najwięcej czasu - więcej, niż na trudnym węźle "Estakada", choć na ul. Orkana nie ma obiektywnych powodów na zatrzymanie tramwaju na dłużej niż trwa wymiana pasażerów. Tymczasem postój wymuszony przez sygnalizację świetlną przekracza 2 minuty, a czasem sięga 3 minut. Opóźnienia kursów linii nr 3 i generalnie zbyt długi czas jazdy, są w największym stopniu spowodowane właśnie sygnalizacją "Orkana - szkoła".

Naszym zdaniem najlepsze efekty da przyjęcie analogicznego rozwiązania jak na przystankach "Dworzec PKP" oraz "Politechnika", gdzie sygnalizacja świetlna nie obejmuje przejścia przez tory tramwajowe. Doświadczenie ze wskazanych miejsc pokazuje, iż jest to rozwiązanie całkowicie bezpieczne dla pieszych: tramwaje (na Orkana także autobusy) zatrzymują się przed samym przejściem, czyli nie przejeżdżają przez pasy z rozpędu. Ruszanie z przystanku nie niesie żadnego zagrożenia.

Paradoksalnie, większe niebezpieczeństwo dla pasażerów stwarza obecnie działająca sygnalizacja świetlna obejmująca tory, która "uczy" przechodzenia na czerwonym świetle. Piesi widząc stojący tramwaj, powszechnie ignorują sygnał "stój".

Chcemy też zwrócić uwagę, iż tory jazdy tramwaju i jadących równolegle samochodów są niezależne, natomiast autobusy (kursy linii 19 bardzo rzadkie, maksymalnie co 30 min) zjeżdżałyby z torowiska na jezdnię na ogólnych zasadach zmiany pasa ruchu, tak jak się to odbywa w setkach przypadków w mieście, np. podczas włączania się do ruchu z zatok przystankowych.

Ewentualnie można zastosować dla pieszych sygnalizator z pulsującą na pomarańczowo sylwetką tramwaju (jak zamontowany na pętli Stadion Raków), załączaną po wykryciu tramwaju - jednak przy braku sygnału dla tramwajów i autobusów. Dzięki temu pojazdy komunikacji publicznej ruszałyby z przystanku natychmiast po zakończeniu wymiany pasażerów.

Sygnalizacja na przejściach przez obie jezdnie powinna pozostać. Uważamy, że wyjaśnienie wszelkich wątpliwości przyniosłaby wizja lokalna na przystanku "Orkana - szkoła", z udziałem zainteresowanych instytucji oraz CKMKM, o którą wnieśliśmy.

Na koniec chcemy podkreślić, iż utrzymywanie pracy sygnalizacji świetlnej w obecnym stanie stoi w sprzeczności z prawem, tj. z uchwałą Rady Miasta Nr 449/XXXIII/2004, nakazującą stosowanie priorytetów dla komunikacji publicznej.

ZESTAWIENIE

Węzeł "Estakada"

Problem: Tramwaj linii 1 ruszający spod świateł w al. Pokoju, po przecięciu al. WP trafia - po przejechaniu zaledwie 100 m i 35 m przed przystankiem! - na "czerwone" na przejściu dla pieszych w miejscu dawnego przystanku (sprzeczne z uchwałą RM Nr 449/XXXIII/2004). Czas oczekiwania na "zielone": ok. 1'15'' - przy niemal zerowym ruchu pieszych, którzy ponadto kompletnie nie zważają na sygnalizację, przechodząc na czerwonym świetle
Postulat: Likwidacja na przejściu przez tory sygnalizacji, która - wg obserwacji - nie poprawia bezpieczeństwa a wręcz przeciwnie: uczy pieszych przechodzenia na czerwonym świetle (jeśli nic nie jedzie, nikt nie czeka na "zielone"). Brak świateł nie pogorszy bezpieczeństwa z uwagi na małą prędkość tramwajów (za chwilę przystanek). Czas realizacji: natychmiast

Problem: Tramwaj linii 1/2 w kierunku Kucelina długo czeka na przystanku "Estakada" na "zielone" światło. A gdy ruszy, trafia na "czerwone" przed al. WP. Gdyby mógł ruszyć w dowolnym momencie miałby większą szansę na złapanie "zielonego" w al. WP, bądź czas oczekiwania by się skrócił. Ponadto piesi ignorują sygnalizację świetlną - jej istnienie uczy przechodzić na "czerwonym"
Postulat: Przyjęcie sprawdzonego rozwiązania ze skrzyżowania al. AK / PCK, dworca PKP i Politechniki - tzn. na przejściu przez tory brak sygnalizacji. Tramwaj rusza z przystanku natychmiast po wymianie pasażerów. Bezpieczeństwo pieszych się nie pogorszy z uwagi na minimalną prędkość tramwaju (przystanek) - czego dowodzą doświadczenia z ww. przystanków. Czas realizacji: natychmiast

Problem: Zbyt długi czas oczekiwania przez tramwaje nr 3 na "zielone", by przejechać skrzyżowanie. Rodzi to problemy zwłaszcza w kierunku centrum, gdzie na odcinku Estakada - Północ tramwaje nr 1 i 3 (czyli z Błeszna i Kucelina) powinny jechać na przemian, w równych odstępach. Dziś regularność na tej głównej osi komunikacji tramwajowej Częstochowy jest zachwiana, linie nr 1 i 3 jeżdżą często stadami
Prostulat: Postulat: w ramach pełnego cyklu świetlnego powinny być co najmniej dwa miejsca, w których może być podane "zielone" dla linii 3. To spowoduje skrócenie czasu oczekiwania przez tramwaj średnio o połowę. Fazy dla tramwaju sugerujemy umieścić zarówno przed jak i po fazie dla samochodów jadących z ul. Jagiellońskiej do al. Pokoju, co wydłuży na tej najbardziej zatłoczonej relacji świecenie sygnału "zielonego" (brak kolizji z tramwajem). Czas realizacji: natychmiast

Jagiellońska / Orkana

Problem: Straty czasu z powodu oczekiwania na sygnał "jedź"
Postulat: Natychmiast: wprowadzenie bezwzględnego priorytetu, tzn. faza tramwajowa załączana na wezwanie w dowolnym momencie cyklu.

Orkana - szkoła

Problem: Długie, nawet 1,5-minutowe oczekiwanie na sygnał "jedź" po zamknięciu drzwi w wagonie (rozwiązanie sprzeczne z uchwałą RM Nr 449/XXXIII/2004)
Postulat: Likwidacja sygnalizacji dla tramwaju i autobusu przy zachowaniu sygnalizacji na obu jezdniach. Jest to rozwiązanie analogiczne do sprawdzonego i bezpiecznego przy dworcu PKP i Politechnice. Tramwaje i autobusy zatrzymują się bowiem zawsze przed przejściem (przystanek), czyli nie pokonują tego miejsca "w biegu". Dzięki likwidacji świateł tramwaj i autobus ruszą bezzwłocznie po wymianie pasażerów. Tramwaj i samochody (mające zielone światło) nie kolidują ze sobą, zaś autobus zjedzie z torowiska na jezdnię na ogólnych zasadach zmiany pasa ruchu. Czas realizacji: natychmiast

al. 11 Listopada / Jesienna

Problem: Kłopoty z detekcją tramwaju jadącego z centrum do stadionu Raków
Postulat: Doprowadzenie do bezawaryjnej pracy systemu przy założeniu bezwzględnego priorytetu dla tramwajów

Jesienna - przejazd
brak uwag

Jesienna - Rakowska / Boh. Katynia

Problem: Brak priorytetu, tramwaj na sygnał "jedź" czeka nawet 1,5 min (sprzeczne z uchwałą RM Nr 449/XXXIII/2004)
Postulat: Wprowadzenie bezwzględnego priorytetu dla tramwajów. Czas realizacji: natychmiast

Problem: Po ruszeniu z przystanku przy podstacji trakcyjnej - w kierunku centrum - tramwaj tuż za skrzyżowaniem, na znajdującym się 30 m dalej przejściu, trafia czasem na sygnał "stój"
Postulat: Likwidacja świateł na oddalonym od skrzyżowania przejściu lub koordynacja świateł by tramwaj nie zatrzymywał się ani nie zwalniał. Czas realizacji: natychmiast

zjazd na pętlę Stadion Raków

Problem: Zbyt późna detekcja tramwaju zmierzającego na pętlę i związany z tym postój
Postulat: Zmiana ustawień kamery a jeśli nie przyniesie to rezultatu - umieszczenie jej w większej odległości od przejazdu przez jezdnię