Tramwaj na Błeszno

STRONA GŁÓWNA | ARTYKUŁY | ALBUM BUDOWY | ALBUM | FORUM | REDAKCJA | C K M K M

Jesteś w:   ARTYKUŁY   >   Stanowisko CKMKM - interpelacja J.Kasprzyka

Dominik Wójcik,  8 stycznia 2011r

Stanowisko CKMKM - protesty dotyczące
przebiegu budowanej linii tramwajowej

Stanowisko CKMKM w sprawie kolejnej interpelacji p. Jacka Kasprzyka z 10 XII 2010 r. oraz protestów p. Witolda Chorzelskiego z ul. Jesiennej i mieszkańców ul. Bohaterów Katynia 52 - dotyczących przebiegu budowanej linii tramwajowej

Sz. P.
Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy

Stanowisko CKMKM w sprawie kolejnej interpelacji p. Jacka Kasprzyka z 10 XII 2010 r. oraz protestów p. Witolda Chorzelskiego z ul. Jesiennej i mieszkańców ul. Bohaterów Katynia 52 - dotyczących przebiegu budowanej linii tramwajowej

* idea budowy linii tramwajowej w opinii specjalistów nie budzi żadnych kontrowersji, ponieważ przebiega przez tereny silnie zurbanizowane. Wątpliwości (ale w żadnej mierze nie dyskwalifikujące inwestycji) budzi jedynie końcowy odcinek wzdłuż ul. Rakowskiej i Limanowskiego, którego atrakcyjność dla pasażerów będzie mała. Niemniej wspomniane protesty nie dotyczą akurat tego fragmentu przedsięwzięcia

* sposób prowadzenia torowiska wzdłuż ul. Jesiennej jest zasadniczo prawidłowy, tj. po stronie niezabudowanej, wzdłuż wykopu linii kolejowej. Rozumiejąc obawy p. Chorzelskiego, którego dom jako jedyny znajdzie się przy torowisku, chcemy podkreślić, iż:

- p. Chorzelski kupił działkę od miasta z bonifikatą wynikającą z tego, iż parcela nie nadaje się pod zabudowę mieszkaniową z uwagi na położenie między linią kolejową a ruchliwą ulicą. Mimo to, wykorzystując rozluźnienie przepisów związanych z planowaniem przestrzennym, do warsztatu dobudował obiekt mieszkalny. Podjął więc ryzyko na własną odpowiedzialność

- w terenie zurbanizowanym nie jest możliwe prowadzenie torowiska w sposób zadowalający wszystkich

- obawy p. Chorzelskiego wynikają z nie przyjmowania przez niego do wiadomości, iż współczesna technologia budowy torowisk zapewnia cichy bieg tramwajom. Można to sprawdzić także w warunkach częstochowskich, np. porównując poziom emisji dźwięków w al. Niepodległości przy wyremontowanych torach oraz na odcinku oczekującym modernizacji. Tramwaje przeżywają w Polsce i Europie renesans nie tylko dlatego, że są odporne na korki, ale także z powodu przyjaźniejszego niż autobusy wpisywania się w gęstą miejską zabudowę. Budowa współczesnych torowisk na wąskich ulicach śródmiejskich a nawet 3-4 metry od ścian obiektów zabytkowych nie stanowi dziś zagrożenia

- odwrotnie niż twierdzi p. Chorzelskiego, jego warunki życia nie pogorszą się lecz poprawią, gdyż w wyniku budowy torowiska hałaśliwa jezdnia zostanie znacząco odsunięta od posesji. Poza tym zmniejszy się liczba kursujących autobusów - uciążliwych zwłaszcza przy ruszaniu z przystanków. Jeden z przystanków, ulokowany przy domu p. Chorzelskiego, zostanie w wyniku budowy linii tramwajowej odsunięty od posesji

- ul. Jesienna od początku wykorzystywana jest przez komunikację publiczną, więc wprowadzenie tramwaju nie wiąże się ze zmianą charakteru tego ciągu komunikacyjnego. Jest to jedynie zmiana środka transportu - na mniej uciążliwy niż autobusy. Pretensje p. Chorzelskiego są więc nieuzasadnione i należy traktować je jako prywatę stojącą w sprzeczności z interesem publicznym.

* odległość planowanego torowiska tramwajowego od budynku przy ul. Bohaterów Katynia 52 (róg ul. Jesiennej) nie będzie szczególnie mała, bo wyniesie 14-20 m. Jest to pas na tyle szeroki, że zmieściłby nawet drogę kategorii powiatowej. Abstrahując od powyższego stwierdzenia - nasz Klub, po przeanalizowaniu projektu, widzi możliwość odsunięcia torów od budynku kosztem likwidacji zaprojektowanej bez funkcjonalnej potrzeby wysepki, która ma oddzielać jezdnię od zatoki autobusowej (dopiero dalej jest torowisko). Jeśli na tym etapie inwestycji zmiana jest możliwa, to postulujemy jej wprowadzenie.

* niezależnie od powyższego wniosku, uważamy, że na koszt inwestora powinna być zaprojektowana i wykonana osłona z zieleni pomiędzy torowiskiem a wspomnianym blokiem - pomimo, iż nie jest to teren inwestycji. Wymaga tego potrzeba zabezpieczenia interesu mieszkańców.

Do wiadomości:
- Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Miasta
- poseł Jacek Kasprzyk
- Rada Dzielnicy Wrzosowiak


Zobacz także:

Nowoczesne tramwaje dostarczy PESA
Przetarg na dostawę nowych tramwajów wygrała PESA

Forum o nowej linii

Polecamy:

Książka "Opowieść o częstochowskich tramwajach"