Tramwaj na Błeszno

STRONA GŁÓWNA | ARTYKUŁY | ALBUM BUDOWY | ALBUM | FORUM | REDAKCJA | C K M K M

Jesteś w:   ARTYKUŁY   >   Opis trasy - tak pojedzie tramwaj

Tomasz Haładyj, Dominik Wójcik, Piotr Pyrkosz

22 kwietnia 2010
7 maja 2010 - aktualizacja
22 lipca 2010 - aktualizacja

OPIS TRASY
– tak pojedzie tramwaj

Prezentujemy ostateczny opis trasy Tramwaju na Wrzosowiak, Błeszno, Raków. Opracowanie przygotowaliśmy na podstawie dokumentacji przetargowej opublikowanej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy.

Początek trasy (Węzeł Estakada)
Jagiellońska
Jagiellońska/Orkana
Orkana
Orkana / 11.Listpada
11.Listopada / Jesienna
Jesienna do kościoła
Jesienna k/szkoły
Jesienna / Boh.Katynia
Rakowska
Limanowskiego
Pętla


Informacje o trasie

Trasę podzieliliśmy na kilka odcinków. Dla każdego odcinka trasy przygotowana jest grafika w różnych jakościach, które różnią się wielkością pliku. Pliki najlepszej jakości, ale najbardziej szczegółowo oddające realia trasy, mierzą objętość rzędu ponad 1MB, co dla najwolniejszych łączy internetowych (zwłaszcza u dostawców mobilnych) stanowić będzie niewielki problem.
Odcinki, o których mowa wyżej, to: początek trasy (Węzeł Estakada) (skrzyżowanie Al.Niepodległości z ul.Jagiellońską), ul.Jagiellońska, skrzyżowanie ul.Jagiellońskiej i ul.Orkana, ul.Orkana do kościoła, skrzyżowanie ul.Orkana z ul.11-go Listopada, skrzyżowanie ul.11-go Listopada z ul.Jesienną, ul.Jesienna od 11-go Listopada do ul.Bienia, ul.Jesienna w okolicach szkoły, skrzyżowanie ul.Jesiennej z ul.Boh.Katynia, ul.Rakowska, ul.Limanowskiego, pętla.


Początek nowej trasy - skrzyżowanie al. Niepodległości z ul. Jagiellońską - Węzeł ESTAKADA

powrót

Niska jakość [91 KB]
Średnia jakość [345 KB]
Najlepsza jakość [PDF 788 KB]

Nowe tory odgałęzią się od istniejących przed (patrząc od strony centrum) skrzyżowaniem i przecinając trójkątną wysepkę wejdą na pas między dwiema jezdniami ul. Jagiellońskiej. Taki układ wymusi przesunięcie istniejących przystanków tramwajowych nieco na północ, przed (znów patrząc od strony centrum) rozgałęzienie torów - po to, by pasażerowie podróżujący w kierunku śródmieścia i Tysiąclecia nie musieli wybierać między przystankami. Wszystkie tramwaje, tak z Kucelina jak i Błeszna, odjadą z tego samego miejsca.

Ponadto tramwaje linii błesznieńskiej będą miały przystanki - w obu kierunkach - na początku ul. Jagiellońskiej, czyli przy przejściu miedzy A-Dongiem a PZU.

Sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu czeka przebudowa, m.in. światła pojawią się na przejściu dla pieszych "od tramwaju" na trójkątną wysepkę, czyli przez jezdnię wykorzystywaną do skrętu od strony estakady w al. Niepodległości. W projekcie dopracowania wymagają dojścia do przystanków tramwajowych - zwłaszcza od "Jagiellończyków". W zaproponowanym rozwiązaniu pieszy musi pokonać aż 250 metrów i cztery cykle świetlne (nie licząc planowanej sygnalizacji na przejściu przez tory tramwajowe) - podczas, gdy dziś cykle są trzy. Złagodzeniem tej niedogodności może być wyznaczenie przejścia dla pieszych po wschodniej stronie ciągu al. Niepodległości - al. 11 Listopada. I nad takim rozwiązaniem zastanawiają się służby miejskie.

Przebudowie - czego projekt znów nie obejmuje - powinien ulec również układ trawniczków w rejonie biblioteki, który nie pasuje do przyszłych kierunków poruszania się pieszych (i tak będą wydeptywane).

UWAGA! Zmiany!

Wprowadzono zmiany w przejściu dla pieszych. W skutek interwencji CKMKM zespół projektantów dokonał zmiany układu chodników w rejonie rozjazdu wg poniższego obrazu. Więcej informacji czytelnik znajdzie tutaj (Węzeł ESTAKADA - nowa postać).

Przejścia w postaci zaakceptowanej


Ulica Jagiellońska

powrót

Niska jakość [109 KB]
Średnia jakość [362 KB]
Najlepsza jakość [PDF 1,1 MB]

Torowisko wydzielone na środkowym pasie, między jezdniami. Słupy trakcyjne między torami. Konstrukcja torowiska z zastosowaniem wkładek wytłumiających.

Przystanek będzie zlokalizowany na wysokości ul. Kasztanowej, przed stacją benzynową Shell (patrząc od strony PZU) - czyli na wysokości obecnych autobusowych. Tu też będzie zlokalizowane jedyne na odcinku między al. Niepodległości a ul. Orkana przejście dla pieszych.

Nie jest jednak wykluczone, że dołożone zostanie jeszcze drugie przejście, na wysokości ul. Botanicznej (konsultacje trwają). Natomiast na wspomnianym odcinku - czyli od PZU do ul. Orkana - nie będzie żadnego przejazdu między jezdniami ul. Jagiellońskiej. To rozwiązanie ma preferować tramwaj, który dzięki temu nie będzie musiał zwalniać, oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.


Skrzyżowanie ul. Jagiellońskiej i Źródlanej / Orkana

powrót

Niska jakość [87 KB]
Średnia jakość [414 KB]
Najlepsza jakość [PDF 1,2 MB]

Sygnalizacja świetlna z priorytetem dla tramwaju. Przystanki tramwajowe przed skrzyżowaniem (wysepki) a autobusowe - za skrzyżowaniem.


Ulica Orkana od Jagiellońskiej do kościoła

powrót

Niska jakość [76 KB]
Średnia jakość [409 KB]
Najlepsza jakość [PDF 1,5 MB]

Ulica Orkana będzie jedynym w Częstochowie odcinkiem linii tramwajowej z torowiskiem wbudowanym w jezdnię. Ale spokojnie, nie będzie się po nim jeździć. By zresztą zapobiec niekontrolowanym zachowaniom kierowców, torowisko znajdzie się na niewielkim (ok. 10 cm) podwyższeniu.

Takie rozwiązanie z powodzeniem stosowane jest w zachodniej Europie dla ulic klasy częstochowskiej Orkana. Pojedyncze pasy dla samochodów w każdym kierunku - przedzielone torowiskiem - uniemożliwią wyprzedzanie, co ma duże znaczenie dla uspokojenia ruchu w środku dzielnicy mieszkaniowej. Ale w razie sytuacji awaryjnej, typu popsute auto - będzie je można ominąć poprzez torowisko.

Dzięki torom na środku jezdni, tramwaje optymalnie odsunięto od zabudowy po obu stronach ulicy orkana. Położenie szyn z boku nie byłoby bowiem ani komfortowe dla mieszkańców domów jednorodzinnych, ani bezpieczne dla wjeżdżających na posesje przez torowisko (doskonale to widać na przykładzie al. Wolności i Kościuszki). W niespotykany w Częstochowie sposób - bardzo praktyczny, wzorowany na rozwiązaniach zachodnich ale także na krakowskich - zaprojektowano przystanki przy szkole. Będą one wspólne dla tramwajów i autobusów. Te ostanie wjadą na torowisko i zatrzymają się przy wysepce tramwajowej. Dzięki temu pasażerowie nie będą musieli biegać między przystankami, polując, co - tramwaj i autobus - szybciej przyjedzie.


Skrzyżowanie ul. Orkana z al. 11 Listopada

powrót

Niska jakość [73 KB]
Średnia jakość [357 KB]
Najlepsza jakość [PDF 959 KB]

Przystanki w obu kierunkach na wlocie ul. Orkana (wysepki). Niestety, przystanki autobusowe zaprojektowano odrębnie. Wzdłuż al. 11 Listopada tramwaj pojedzie wschodnim poboczem. To oznacza, że na skrzyżowaniu z ul. Orkana musi przeciąć jezdnię. Nie zaplanowano tu sygnalizacji, ale to przeoczenie Urząd Miasta będzie się starał nadrobić: prawdopodobnie zainstalowana zostanie tu sygnalizacja wzbudzana przez tramwaj: zbliżający się wagon zabezpieczy swój przejazd włączając czerwone światło dla samochodów.


Skrzyżowanie al. 11 Listopada z ul. Jesienną

powrót

Niska jakość [75 KB]
Średnia jakość [274 KB]
Najlepsza jakość [PDF 734 KB]

Przejazd tramwajów z wschodniego pobocza al. 11 Listopada na południowe pobocze ul. Jesiennej zabezpieczony będzie sygnalizacją wzbudzaną przez tramwaj. Przystanki w obu kierunkach zaplanowano na wlocie al. 11 Listopada. W tym miejscu będzie też przystanek dla autobusów jadących w kierunku północnym. Natomiast autobusy jadące na wschód zatrzymają się za skrzyżowaniem, przy ul. Jesiennej.


Ulica Jesienna od al. 11 Listopada do ul. Bienia

powrót

Niska jakość [75 KB]
Średnia jakość [280 KB]
Najlepsza jakość [PDF 812 KB]

Tramwaj na poboczu, uzyskanym w dużej mierze ze zwężenia jezdni do standardowej szerokości 2 x 3,5 metra. Obecnie jest szerzej, choć w każdym kierunku jest - i to się nie zmieni - po jednym pasie ruchu. Zwężenie jezdni ma utemperować kierowców, którzy notorycznie przekraczają dozwoloną prędkość a do przypadków wcale nie odosobnionych należy wylatywanie z trasy na zakręcie.

Przystanki tramwajowe po południowej stronie ulicy, na skrzyżowaniu z ul. Południową i Bienia. Zbudowana zostanie też nowa pętla autobusowa po północnej stronie ul. Jesiennej - na wysokości znajdujących się po przeciwnej stronie ulicy garaży. CKMKM zwraca uwagę, iż pętla z wjazdem i wyjazdem tylko od strony zachodniej znacznie ograniczy jej funkcjonalność i możliwość wykorzystania.

"Przelotowy" przystanek autobusowy w kierunku zachodnim umieszczony zostanie przy pętli (w oddaleniu od tramwajowego); w kierunku wschodnim - koło przystanku tramwajowego.


Ulica Jesienna - okolice szkoły

powrót

Niska jakość [97 KB]
Średnia jakość [322 KB]
Najlepsza jakość [PDF 1,03 MB]

Przystanki tramwajowe po południowej stronie ulicy.
Między szkołą a ul. Bohaterów Katynia tramwaj przejedzie z południowego na północne pobocze ul. Jesiennej. Przecięcie jezdni będzie zabezpieczone sygnalizacją wzbudzaną przez tramwaje.


Niska jakość [89 KB]
Średnia jakość [521 KB]
Najlepsza jakość [PDF 1,6 MB]

Skrzyżowanie ul. Jesiennej z Bohaterów Katynia

powrót

Pierwotnie przy skrzyżowaniu nie zaprojektowano przystanków tramwajowych - ale ten błąd zdołano naprawić: będą w układzie "przed skrzyżowaniem". Zainstalowana zostanie trójkolorowa sygnalizacja świetlna.
W północno-wschodnim narożniku skrzyżowania stanie podstacja trakcyjna zasilająca nową linię.

Ulica Rakowska

powrót

Kolejny przystanek będzie bardzo blisko: na ul. Rakowskiej przy uliczce biegnącej w głąb osiedla.
Tramwaj będzie jechać północnym poboczem ul. Rakowskiej, której jezdnia - by obok zmieściło się torowisko - zostanie nieco zwężona. Przekrój pozostanie bez zmian, czyli po jednym pasie w obu kierunkach.
Następnie tramwaj przejedzie pod wiaduktem al. Wojska Polskiego.


Ulica Limanowskiego

powrót

Niska jakość [98 KB]
Średnia jakość [226 KB]
Najlepsza jakość [PDF 775 KB]

Torowisko poprowadzone zostanie zachodnim poboczem ul. Limanowskiego. Za skrzyżowaniem z ul. Żarecką przewidziano jedyną (nie licząc blaszanych garaży, czy kiosków) rozbiórkę na trasie: budynku w którym niegdyś mieścił się bar a obecnie prywatne przedszkole.
Przystanek dla jadących "z miasta" zaplanowano przed wjazdem w uliczkę osiedlową, natomiast "do miasta" bardziej na południe, na łuku z ul. Limanowskiego w Rakowską - dokładnie naprzeciw wschodniego zjazdu z DK 1 na ul. Limanowskiego.


Pętla

powrót

Niska jakość [97 KB]
Średnia jakość [198 KB]
Najlepsza jakość [PDF 609 KB]

Zaraz za ul. Żarecką tramwaj ostro skręci w prawo: przetnie jezdnię ul. Limanowskiego i wjedzie na pętlę zlokalizowaną po wschodniej stronie wspomnianej ulicy. Pętla będzie wciśnięta między tereny KS Raków a ogródki domów stojących przy ul. Żareckiej. To miejsce zajmowały dotąd garaże blaszane.

Na wjeździe i wyjeździe z pętli przewidziano przystanki. Sama pętla ma być dwutorowa.
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta zastanawia się jeszcze nad zainstalowaniem sygnalizacji wzbudzanej przez tramwaj, która poprawiłaby bezpieczeństwo na skrzyżowaniu torów z ul. Limanowskiego.


PODSTAWOWE INFORMACJE

powrót

Koszt (obejmujący również przebudowę ulic) - wg kosztorysu 98 680 250,95 zł, z tego unijna dotacja 83 878 213,30 zł, natomiast budżet miasta: 14 802 037,65 zł

Oferty w przetargu można składać do 5-go maja 2010r: BIP UM

Rozpoczęcie inwestycji planowane jest jesienią 2010 r. Zakończenie: 30 listopada 2012 r.

Parametry linii:

- długość toru podwójnego (bez pętli): 4540,55 m
- długość toru pojedynczego pętli: 416 m
- długość toru wbudowanego w jezdnię (szyna pływająca): 1522 m
- długość toru w pasie rozdziału, tzn. między jezdniami: 865,25 m
- długość toru poza jezdnią, czyli na poboczu: 2153,30 m

Czas przejazdu tramwaju od Estakady do pętli na ul. Limanowskiego: 8,2 - 9,4 min.
Częstotliwość kursowania: 10 min.

obsługa linii w relacji Fieldorfa - Limanowskiego tramwajami głównie niskopodłogowymi, pięcioczłonowymi - siedem sztuk zakupi MPK z wykorzystaniem unijnej dotacji

powrót


Zobacz także:

Rozpisano przetarg na budowę linii

Dyskusja na ten temat
Dyskusja o nowej linii

Polecamy:

Książka "Opowieść o częstochowskich tramwajach"

stat4u